Informatie- en kennismakingsbijeenkomst 28 augustus 2015

We willen eind augustus een avond organiseren in Utrecht om kennis te maken met mensen die werken met dezelfde doelgroep: gezinnen en ouders die moeilijkheden ervaren met opvoeding en samenleven.
Hier willen we meer informatie geven over Vakantietherapie:
– door onze plannen en visie te presenteren in meer detail,
– samen een week Vakantietherapie onder de loep te nemen
– en vragen te beantwoorden

Dit doen we met het oog op over en weer verwijzen en voor- en nazorg, in de hoop dat Vakantietherapie goed ‘ingebed’ kan worden in lopende zorgtrajecten.
Bovendien vinden we het erg belangrijk dat je, mocht je willen verwijzen naar ons, de kans hebt ons te ontmoeten, ons een (klein ;)) beetje te leren kennen en daarmee je gevoel bij ons en onze bedoelingen te kunnen toetsen.

Allereerst inventariseren we hoeveel animo hiervoor is.
Om aan te geven dat je hier graag bij wilt zijn stuur je een bericht naar info@vakantietherapie.com, of laat van je horen via ons contact-formulier.
We hebben vrijdagavond 28 augustus geprikt omdat het ons een goed moment lijkt, maar mocht je willen komen en voorkeur hebben voor een ander moment, laat het ons dan vooral weten.

Hopelijk tot ziens!