Missie

MensenĀ helpen om het beste in elkaar naar boven te halen.
Je bent op je mooist wanneer je jezelf kan zijn!

Visie:
Relaties vragen tijd en aandacht om onderhouden te worden. Die tijd en aandacht is in het dagelijks leven vaak schaars. En de opvoeding van kinderen is een kunst, zeker wanneer deze bemoeilijkt wordt door bijvoorbeeld drukte, spanningen, gedragsproblemen, beperkingen. Voor je het weet ontstaan er patronen in de relaties met elkaar, gewoonten en dynamiek waar je je soms amper bewust van bent.
Wij geloven dat iedereen het gereedschap in huis heeft om succesvol om te gaan met deze uitdagingen, maar uit functionaliteit en gewoonte vaak naar het gereedschap grijpt wat nou eenmaal makkelijk voorhanden is. We willen jou en jullie helpen het gereedschap te (her)ontdekken waarmee je duurzame veranderingen aanbrengt in negatieve/disfunctionele patronen van je gezinsleven.

gereedschap