Waarom?

Is jouw lange vakantie het hoogtepunt van het jaar omdat je ontevreden bent over de dagelijkse gang van zaken?
Kom je alleen tot rust wanneer je er tussenuit bent?
Ervaar je moeite in je gezinsleven, maar vind je de tijd en energie niet om dit aan te pakken?
Reageer je op elkaar op manieren die een negatieve spiraal in gang zetten?

Heb je professionele hulp (gehad) om uitdagingen in het gezinsleven het hoofd te bieden, maar levert het niet op wat je ervan hoopte?
Word je geconfronteerd met je eigen tekortkomingen en heeft dit impact op andere gezinsleden?
Verschillen jij en je partner van mening over belangrijke dingen (opvoeding, relaties, waarden en normen) en kom je hier niet samen uit? 

Herken je hier iets van?

We denken dat er waarschijnlijk veel goede begeleiding en zorg beschikbaar is in je directe omgeving. En toch kan vakantietherapie iets toevoegen aan de aanwezige zorg.

Wij geloven dat het veel voordelen heeft om een tijd intensief met het hele gezinssysteem aan de slag te gaan. Maar dat dit over het algemeen moeilijk te realiseren is vanwege werk, school, (sociale) verplichtingen…kortom; de dagelijkse dingen.

Vakantie kan een gezin goed doen, vanwege de rust en ontspanning. Een tijdje ertussenuit gaan kan op zich al ’therapeutisch’ werken. Er ontstaat dan meer tijd en aandacht voor elkaar, de andere omgeving geeft een nieuwe kijk op zaken, je hoofd is leeg, je kunt met meer afstand reflecteren op je doen en laten. Bovendien ben je uit de dagelijkse sleur, hetgeen een mens helpt om bewuster met dingen om te gaan. Er ontstaan soms zelfs goede voornemens. Maar zo vaak kom je thuis en ‘zit je er meteen weer in’. Je valt terug in de manier van denken en doen die je zo gewoon is. Op zich niet erg..maar wel als dit betekent dat de dingen die je anders zou willen doen met je partner en eventuele kind(eren) ook hetzelfde blijven.

Daarom lijkt de vakantie ons het moment bij uitstek om een veranderproces op gang te brengen. Een moment om open te staan voor verandering, nieuwe inzichten te krijgen, expliciete afspraken te maken met elkaar, lange termijn doelen te formuleren die korte-termijn oplossingen opleveren. Van destructief naar constructief te gaan.

Hoe dan?