Hoe dan?

De begeleiding die we bieden is gefundeerd op een viertal pijlers, welke terug te vinden zijn in de volgende figuur (klik op het plaatje voor een vergroting):


Volgens ons zijn dit waarden die binnen elke relatie een cruciale rol spelen. We zijn ervan overtuigd dat bij problemen in relaties / systemen dit belangrijke aandachtspunten zijn.

Wanneer jij of jullie een aantal weken bij ons komen zijn we nieuw voor elkaar. Wij richten ons op jou in de context van het hele gezinssysteem, of wanneer je alleen komt, op jou in verbondenheid met groepen/systemen in je directe omgeving. In het geval van een gezin, zijn jullie samen een systeem en al in de eerste ontmoeting zijn er patronen zichtbaar tussen jullie. Hierin inzicht krijgen is de start van een veranderingsproces. Wij geloven dat wanneer een gezin gaat samenwerken, bijvoorbeeld gezamenlijk een fysieke opdracht krijgt, duidelijk zichtbaar wordt waar en op wat voor manier vertrouwen binnen het gezin aanwezig is en hoe een ieder met elkaar in verbinding staat. Wat vertrouw je een ander toe? Heb je vertrouwen in de ander en/of in jezelf? En op wat voor manier staan jullie onderling in verbinding of anders gezegd, ‘horen’ en ‘verstaan’ jullie elkaar? Luister je naar de ander en luister je naar jezelf? Verbinding ervaar je vooral wanneer je je binnen een relatie erkend voelt. Je voelt je gezien, aanvaard en geaccepteerd. Je kunt door erkenning het gevoel krijgen dat je bestaat. Erkenning geven en ontvangen is niet zomaar gedaan, al helemaal niet wanneer je geleerd hebt dat je op een bepaalde manier moet zijn en doen om geaccepteerd te worden. Je moet het verdienen, “voor wat hoort wat”. Je kan daardoor de verbinding met jezelf verliezen en afleren hoe waardevol je bent, alleen al om het feit dat jij uniek bent. Daarom is onvoorwaardelijkheid voor ons de basis en het vertrekpunt in de begeleiding die we bieden. Het is de bron voor vertrouwen, verbinding en erkenning.

Bovengenoemde waarden spelen dus een rol op zowel individueel niveau als tussen mensen. Afhankelijk van de setting waarin je komt (alleen, als stel of als familie) zal de focus in de activiteiten en gesprekken meer op individueel niveau of op de relaties liggen.

In de praktijk is dit hard werken en oefenen. Het kan je confronteren met pijn-punten en emoties oproepen, wanneer je kritisch gaat kijken naar deze punten in je relaties onderling. Vakantietherapie biedt misschien wel de eerste mogelijkheid dat hier echt op kan worden doorgepakt, met elkaar, omdat je een tijd intensief en praktisch aan het werk gaat om het beste in jezelf en elkaar naar boven te halen.

Vakantietherapie is het ene moment vakantie en het andere moment ’therapie’. We gaan ervan uit dat de meeste mensen bij het woord vakantie wel een duidelijk beeld hebben. Een mooie definitie van therapie vinden wij: ‘methode om aan genezing te werken’.
Voor onze manier van werken hebben we inspiratie gevonden in onder andere: Aware Parenting, oplossingsgerichte therapie en emotion focused therapy (EFT). Dit maakt dat we systeem-, emotie- en oplossingsgericht werken. We houden van een praktische benadering en hechten waarde aan samenwerken, als middel en als doel. Daarom willen we met ieder gezin werken aan een project. Er liggen altijd kleine of grotere klussen op ons te wachten op het terrein waar we leven en werken. Daarnaast kunnen we ons inzetten voor Proyecto ESTÁ, een stichting die zich inzet voor autistische kinderen en hen speciale woon- en leefruimte biedt. Zij zijn op loopafstand gevestigd.

Door samen de handen uit de mouwen te steken krijg je een gezamenlijk doel en het kan erg goed voelen wanneer dat wat moois oplevert. Samenwerken is voor ons als middel erg nuttig omdat het gaat over communiceren, loslaten, afhankelijkheid en zoveel meer. Gedurende het traject gaan we met ieder van jullie in gesprek over dingen die we zien en merken en dingen die je zelf aangeeft omdat je ze belangrijk vindt. Zowel individueel als met het hele gezin.
Vooraf aan jullie komst gaan we met jullie in gesprek over het doel dat vakantietherapie moet dienen. Dat doel moet enerzijds realistisch zijn, zodat vakantietherapie kan opleveren wat je hoopt. Anderzijds mag je ambitieus zijn over wat je wil en waar vakantietherapie aan mag bijdragen, expliciet zijn over je dromen en wensen.
Ook werken we met opdrachten. Dat kan betekenen dat we van je vragen om samen een spel te doen, samen te koken of als partners erop uit te gaan en iets speciaals voor elkaar te doen. Of iets met een van je kinderen te ondernemen of voor hem/haar een veelzeggend cadeautje te bedenken.

We willen op een andere wijze dan je waarschijnlijk gewend bent betrokken op je zijn. Dat betekend dat we de ‘professionele afstand’ verkleinen. Het lijkt ons fijn om ook een stukje van ons eigen gezinsleven met jullie te delen. We willen open zijn richting jullie, want we weten dat wij ook niet alles goed doen en fouten maken. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren.

Bekijk de voorbeeld programma’s voor gezinnen en individuen om te zien hoe Vakantietherapie er van dag tot dag uit kan zien.